Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Filtar-regulator
Serija MS
MS-LFR
 

Serija MS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 4, 6, 9, 12
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, isporučuje se također s NPT navojem
 • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
 • Protok 850 ... 17000 l/min
 • Manometar sa skalama bar, psi, Mpa
 • Finoća filtra 40µm, 5µm
 • Ispust kondenzata
  • ručno
  • poluautomatski
  • automatski
 • Plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom
 • Metalna zdjelica
 • Smjer protoka
  • slijeva nadesno
  • zdesna nalijevo.