Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulatori
Serija MS
Regulatori tlaka MS-LR
Regulatori tlaka za skupnu montažu MS-LRB
Precizni regulatori tlaka MS-LRP
Precizni regulatori tlaka za skupnu montažu MS-LRPB
Električni regulatori tlaka MS-LRE
 

Serija MS

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 4, 6, 9, 12
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 također se isporučuje s NPT-navojem
 • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
 • Protok 1000 … 22000 l/min
 • Manometar bara, psi, MPa
 • Smjer protoka
  • Slijeva nadesno
  • Zdesna nalijevo
 • Blok kutnog odvoda za sklop podnožja.
 
 • Veličina 4, 6
 • Priključak G1/4, G1/2
 • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
 • Protok 300 …7300 l/min
 • Sklop podnožja s provedenim zrakom napajanja
 • Za izgradnju podnožja regulatora s međusobno neovisnim područjima reguliranja tlaka.
 
 • Ugradbena veličina 6
 • Priključak G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 isporučuje se također s NPT-navojem
 • Tlak 0,05 ... 0,7 bara, 0,05 ... 2,5 bara, 0,3 ... 4 bara, 0,5 ... 12 bara
 • Protok 800 ... 5000 l/min
 • Smjer protoka
  • Slijeva nadesno
  • Zdesna nalijevo
 • Kutni odlazni blok za sklop podnožja.
 
 • Ugradbena veličina 6
 • Priključak G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 isporučuje se također s NPT-navojem
 • Tlak 0,05 ... 0,7 bara, 0,05 ... 2,5 bara, 0,3 ... 4 bara, 0,5 ... 12 bara
 • Protok 800 ... 5000 l/min
 • Smjer protoka
  • Slijeva nadesno
  • Zdesna nalijevo
 • Kutni odlazni blok za sklop podnožja.
 
 • Ugradbena veličina 6
 • Priključak G 1/4, G 3/8, G 1/2, također se isporučuje s NPT-navojem.
 • Tlak 0,3 ... 4 bara, 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara, 0,5 ... 16 bara
 • Protok 2200 ... 7500 l/min
 • Smjer protoka
  • Slijeva nadesno
  • Zdesna nalijevo.