Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Zaporni ventili i soft-start ventili
Serija MS
Soft-start i odzračni ventili MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Soft-start i odzračni ventili MS-SV

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
 • Do Nivoa performansi e
 • Veličina 6
 • Priključak G1/2 isporučuje se također s NPT navojem
 • Tlak 3,5 ... 10 bara
 • Protok 4300 l/min
 • Napon 24 V DC
 • Aktiviranje
 • Električno aktivirano
 • Manometar bari, psi, Mpa
 • 3/2 razvodnik, osnovni položaj zatvoren
 • Prigušivač zvuka
 • Smjer protoka
  • Slijeva nadesno
  • Zdesna nalijevo
 
 • Veličina 9
 • Priključak G3/4, G1 isporučuje se također s NPT navojem
 • Tlak 3,5 ... 16 bara
 • Protok 16000 l/min
 • Napon 24 V DC,110 V AC,230 V AC
 • Aktiviranje
 • Električno aktivirano
 • Manometar bari, psi, MPa
 • 3/2 razvodnik, osnovni položaj zatvoren
 • Prigušivač zvuka