Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulator s filtrom-zauljivač
Serija D, polimer
FRC-DB
 

Serija D, polimer

  Tiskati  
 • Veličina MINI
 • Priključak G1/8, G1/4
 • Tlak 0,5 ... 7 bara
 • Protok 400 ... 650 l/min
 • Manometar
  • s manometrom
 • Finoća filtra 40µm, 5µm
 • Ispust kondenzata
  • ručno
  • poluautomatski