Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Kombinacije pripremne grupe
Serija D, polimer
Service units with lubricator FRC
Service units without lubricator LFR
 

Serija D, polimer

  Tiskati  
 • Veličina MINI
 • Priključak G1/8, G1/4
 • Protok 400 ... 650 l/min
 • Područje reguliranja tlaka 0,5 ... 7 bara
 • Finoća filtra 5µ, 40µ
 • Proporcionalni nauljivač
 
 • Veličina MINI
 • Priključak G1/8, G1/4
 • Protok 500 ... 1200 l/min
 • Područje reguliranja tlaka 0,5 ... 7 bara
 • Finoća filtra 5µ, 40µ