Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Kombinacije pripremne grupe
Serija D, metal
Kombinacije pripremne grupe sa zauljivačem
Kombinacije pripremne grupe bez zauljivača
 

Serija D, metal

  Tiskati  
ne preporuča se za novi dizajn
 • Veličina MINI, MIDI, MAXI
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 550 ... 6000 l/min
 • Područje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bara
 • Finoća filtra 40µ
 • Direktno proporcionalni zauljivač
 
ne preporuča se za novi dizajn
 • Veličina MINI, MIDI, MAXI
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 550 ... 6000 l/min
 • Područje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bara
 • Finoća filtra 40µ