Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Filtar
Pojedinačni uređaji
Prigušivač zvuka s filtrom LFU
Mikro filtar PFML
 

Pojedinačni uređaji

  Tiskati  
 • Smanjenje buke
  Smanjenje od 40 dB
  Uklanja do 99,99% ulja i drugih zagađivača iz ispušnog zraka
 • Priključci: G1/4, G3/8, G1/2, G1
 • Stupanj filtracije:1 µm
 • Ulazni tlak: 0 ...16 bar
 • Brzina protoka u odnosu na atmosferu: 4000 ...12500 l/min
 • Ručno okretani odvod kondenzata
 
 • Stupanj filtriranja: 0,01 µm
 • Ulazni tlak: 0 ... 50 bar
 • Razlika tlaka u odnosu na atmosferski pri 6 bara 3406... 18980 l/min