Proizvodi
Drugi pneumatski uređaji
Pneumatski pokazivači
Optičke indikacije OH
Pneumatika - redne stezaljke
 

Pneumatski pokazivači

 
Tiskati  
  • Područje tlaka 1,2 … 8 bara
  • Boja plava, žuta, zelena, crvena
  • Promjer 8, 10, 22 mm.
 
  • Područje tlaka 0,1 … 8 bara
  • Priključak PK3, PK4
  • Protok 175 … 370 l/min.