Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Pribor za pripremu stlačenog zraka
Priključne ploče
Serija MS
Series D
Serijski LRP
Serijski PAML
 

Priključne ploče

= Osnovni proizvodni program
  Tiskati  
Osnovni proizvodni program
  • Veličina 4, 6, 9, 12
 
  • Ugradbena veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
 
  • Za ugradnju na razvodnu ploču s 2 ili 4 precizna tlačna regulatora
  • Priključak za dovod zraka G3/8
  • Priključak za radni tlak G1/8
 
  • Veličina 90, 186
  • Priključak G1/4, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G2, G2 1/2