Proizvodi
Priprema stlačenog zraka
Regulatori
Serija MS
Regulatori tlaka za skupnu montažu MS-LRB
MS4-LRB
MS6-LRB
 

Regulatori tlaka za skupnu montažu MS-LRB

  Tiskati  
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 300 … 1900 l/min.
 
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 600 … 7300 l/min.