Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sustavi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Prihvatnice
Sustavi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sustavi za obradu slike
Priprema stlačenog zraka
Pneumatska tehnika priključka
Električna tehnika spajanja
Control technology
Softver
Drugi pneumatski uređaji
Automatizacija procesa
Rješenje spremno za ugradnju
Sustavi specijalnih funkcija
 
 

Die Attachement

Rezultati: 14
Tiskati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
 • Kratko vrijeme uključivanja
 • Koristi se kao upravljački ventil
 • Priključak M3
 • Protok 10 … 30 l/min
 • Napon 5, 12, 24 V DC
 • Semi in-line ventil
 • Ventil s priključnom pločom
 • Električno aktiviran, direktno upravljan
 • Priključne ploče
 • Ploče za ulančavanje.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namjenski specifični razvodnici
 • Brzo uklopni ventili za veće protoke
 • Priključak M7; QS4
 • Protok 100 l/min
 • Napon 24 V DC
 • Poluspojnički ventil
 • Ventil s priključnim pločama
 • Električno aktiviran, direktno upravljan
 • Priključne ploče
 • Ploče za ulančavanje.
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
 • Veličina: 15, 20, 26, 33, 46
 • Dužina hoda: 25 ... 840 mm
 • Sila: 19 ... 392 N
 • Recirkulirajuće kuglične vodilice i kuglični vijak
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 70, 80, 120, 185
 • Dužina hoda 50 ... 3000 mm
 • Sila 300 ... 3000 N
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 50, 70, 80, 120, 185
 • Dužina hoda 50 ... 8500 mm
 • Sila 50 ... 2500 N
 
Motori i kontroleri > Servomotori
 • Veličina 40, 55, 70, 100, 140, 190
 • Okretni moment 1 ... 120 Nm
 • Napon 360 ... 565 V DC
 • Nazivna struja 0,6 ... 14,4 A
 • Odgovarajući motorski kabel
 • Odgovarajuća motorska prirubnica
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Osnovni proizvodni program
 • Mehanički sustav sa spojenim motorom
 • Veličina: 16, 25, 40
 • Dužina hoda: 50 ... 400 mm
 • Sila: 50 ... 650 N
 • Kuglasti vijak s ne rotirajućom klipnjačom
 
Motori i kontroleri > Kontroler > Kontroler za koračne motore
Osnovni proizvodni program
 • Kompaktni dizajn
 • Napon 24 V DC
 • Nazivna struja 5 A
 • Mikrokorak, 12 800 koraka/okretaju
 • regulirani servokontroler za koračne motore
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
Osnovni proizvodni program
 • Veličina 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
 • Promjer 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
 • Duljina hoda 10 … 200 mm
 • Sila 17 … 483 N
 • Prepoznavanje pozicije
 • Prigušivanje fiksno/podesivo
 • Kuglično kavezno vođenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni s vodilicama > Pogoni s klizačima
 • Veličina 10 ... 25
 • Dužina hoda 10 ... 200 mm
 • Sila 68 ... 483 N
 • Detekcija pozicije
 • Fiksno/podesivo prigušenje
 • Kuglična kavezna vodilica
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
 • Preventivno održavanje
 • Generator vakuuma i upravljanje u zajedničkoj jedinici sa zaslonom
 • Nazivni promjer 0,45 ... 2,0 mm
 • Priključak
 • Utični priključak QS6, QS8
 • Magnetni ventil za vakuum UKLJ/ISKLJ
 • Magnetni ventil za impuls odbacivanja
 • Vakuumski prekidač integriran
 
Drugi pneumatski uređaji > Spremnik zraka
 • Obujam: 0,1 … 20 l
 • Materijal: visokolegirani čelik, nehrđajući
 • odgovara AD 2000.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Osnovni proizvodni program
 • Iz VG serije
 • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
 • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
 • Protok 90 ... 1380 l/min
 • Raspon tlaka -0.9 ... 10 bara
 • Opseg temperature −5 ... +60°C
 • Napon 5, 12 24 V DC
 • In-line ventili, semi in-line ventili, sub-base ventili
 • Elektromagnetski, upravljivi
 • Pneumatska i mehanička povratna opruga
 
Priprema stlačenog zraka > Classic
 • Veličina MINI, MIDI, MAXI
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 550 ... 6000 l/min
 • Područje regulacije tlaka 0,5 ... 12 bara
 • Finoća filtra 40µ
 • Direktno proporcionalni zauljivač