produkty
Elektrické pohony
Príslušenstvo pre elektromechanické pohony
Montážne prvky pre upevnenie motora
Montážne prvky pre snímanie polohy
Upevňovacie prvky
Lineárne vedenia
Montážne prvky pre ochranné komponenty
Príslušenstvo pre tlmenie
Služby pre elektromechanické pohony
Sady dorazov EADP
Vlnovec EADB
Sada tesnení EADS
Vyrovnávacie prvky EADC
Elektrické inštalačné komponenty EADH
 

Príslušenstvo pre elektromechanické pohony

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
 • Spojovacie hriadele pre elektromechanické pohony
 • Spojky a skrine
 • Príruby
 • Axiálne a paralélne sady
 
Základný program
 • Spínacie zástavky
 • Sady pre snímače
 • Moduly snímačov
 
Základný program
 • Montážne sady
 • Pätkové upevnenia
 • Stredové podpery
 • Centrovacie krúžky
 • Upevňovacie sady
 
Základný program
 • Vodiace osi s vedením v kladkách.
 • Vodiace osi s guličkovým vedením
 
 • Adaptéry a kryty pre elektromechanické pohony
 
 • Upevnenie tlmiča nárazov.
 
 • Služby uvedenia do prevádzky pre osové systémy
 
 • Pevný doraz pre plynulé nastavenie uhla kyvu na otočnom pohone ERMO
 
 • Mechanická ochrana piestnej tyče a tesnení piestnej tyče pred prachom, pilinami a kvapalinami.
 
 • Sada tesnení pre elektrický valec ESBF.
 
 • Vyrovnávacie prvky pre elektromechanické pohony a manipulačné systémy
 
 • Multipólová sada na pripojenie až 4 vstupov/výstupov