produkty
Ventily
Elektricky a pneumaticky riadené rozvádzacie ventily
Mechanicky a ručne ovládavné rozvádzacie ventily
Jednosmerné ventily
Tlakové ventily
Prietokové ventily
Proporcionálne ventily
Elektricky ovládané ventily pre proces a médiá
Pneumaticky a mechanicky ovládané ventily pre proces a médiá
Piezo ventily
Pneumatické riadenia
Classic
Príslušenstvo pre ventily
 
 

Ventily

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
 • Normalizované ventily
 • Univerzálne ventily
 • Ventily špecifické pre úlohy
 • Elektrické, alebo pneumatické ovládanie.
 
Základný program
 • Ventily s mechanickými ovládacími prvkami ako sú narážky, kladky, lámacie kladky, kyvné páky, pružné páky, atď.
 
Základný program
 • Uzatváracie ventily
  • spätné ventily
  • guľové ventily a uzatváracie ventily
  • rýchloodvzdušňovacie ventily
  • logické ventily
 
 • Tlakové regulačné ventily so závitom pre naskrutkovanie
  • tlakové regulačné ventily
  • regulačné ventily diferenciálneho tlaku
 
Základný program
 • Ventily regulujúce prietok
  • ventily s časovým oneskorením
  • škrtiace ventily
  • jednosmerné škrtiace ventily
 
 • Proporcionálne ventily
  • proporcionálne redukčné ventily
  • proporcionálne prietokové ventily.
 
Základný program
 • Ventily pre proces a médiá
 • Elektromagneticky ovládané rozvádzacie ventily, nepriamo riadené, návrat pneumatickou pružinou
 
Základný program
 • Ventily pre proces a médiá
 • Diskové ventily
 • Ventily so šikmým sedlom
 • Guľové ventily
 • Proporcionálny ventil pre médiá
 
 • Piezoventily použité ako pilotné ventily umožňujú:
  • Funkciu riadenia tlaku
  • Najvyššiu životnosť
  • Minimálne energetické nároky
  • Nízke úniky pri funkcii proporcionálneho tlakového regulačného ventilu
 
 • Počítadlo s pripočítavaním.
 • Počítadlo s predvoľbou
 
 • Typy produktov ku ktorým sú k dispozícii nové alternatívy
 
Základný program
 • Pripojovacie dosky / Pripojovacie lišty
 • Magnetické cievky
 • Upevňovacie prvky
 • Ovládacie nádstavby
 • Príslušenstvo podľa typu ventilu