produkty
Ventily
Príslušenstvo pre ventily
Adaptérové dosky
Krycie dosky
Tesniace a oddeľovacie prvky
Koncové dosky
Funkčné časti
Pripojovacie lišty
Základové dosky
Zreťazovacie dosky
El. mag. cievky
Upevňovacie prvky a popisovacie štítky
Ovládacie príslušenstvo
Viacnásobný rozdelovač
Príslušenstvo špecifické podľa typu ventilu
 
Ventily >   

Príslušenstvo pre ventily

= Základný program
  tlačiť  

 

 
Základný program

 

 
Základný program

 

 

 

 
  • Moduly pre vertikálnu výstavbu - funkcia napájania, škrtenia, redukcie tlaku
 
Základný program

 

 
Základný program

 

 

 

 
Základný program
  • Magnetické cievky pre ventily a ventilové terminály.
 
Základný program
  • Káble, zásuvky, upevňovacie prvky, označovacie štítky, …
 
  • Prvky pre upevnenie ventilov.
 
  • Elektrické viacnásobné rozdeľovače s výstupmi a vstupmi.
 
Základný program
  • Modul požadovaných hodnôt MPZ pre proporcionálne tlakové regulačné ventily