produkty
Úpravy tlakového vzduchu
Kombinácie úprav stlačeného vzduchu
Filter s regulátorom/zaolejovač
Filter s redukčným ventilom
Filter stlačeného vzduchu
Regulátor stlačeného vzduchu
Maznica
Zapínacie a pomaľonábehové ventily
Sušička vzduchu
Rozdeľovač stlačeného vzduchu
Odpúšťanie kondenzátu
Zosilovač tlaku
Manometer
Classic
Príslušenstvo pre úpravu tlakového vzduchu
 
 

Úpravy tlakového vzduchu

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
 • Jednotky pre úpravu stlačeného vzduchu, tvorené rôznymi kombináciami zariadení vo dvoch radách.
 
Základný program
 • Filter s regulačným ventilom
 • Zaolejovač
 
Základný program
 • Priestorovo úsporná integrácia filtra a redukčneho ventilu v jednom zariadení
 
Základný program
 • Filtre pre čistenie vzduchu v rôznych stupňoch kvality
  • štandardné filtre
  • jemné filtre
  • mikro filtre
  • filtre s aktívnym uhlím
 
Základný program
 • Tlakové regulačné ventily pre úpravu stlačeného vzduchu
  • štandardné regulačné ventily s rôznymi rozsahmi tlakov
  • presné regulačné ventily
  • elektricky riadené regulačné ventily
  • batéria regulačných ventilov
 
 • Maznica pra obohatenie stlačeného vzduchu olejom ako mazací prostriedok pre pneumatické prvky.
 
Základný program
 • Spínacie ventily pre zapnutie a odvetranie zariadení.
 • Ventily s pomalým nábehom tlaku.
 
 • Adsorpčná sušička s definovaným rosným bodom a vysokým prietokom ako membránová sušička s rosným bodom závislým od prietoku.
 
Základný program
 • rozbočovacie moduly a rozdeľovacie bloky ako odbočka pre vzduch s rôznou kvalitou
 
 • Odpúšťanie kondenzátu pre montáž na jednotky pre úpravu vzduchu, rozvody stlačeného vzduchu, systémy so stlačeným vzduchom, pre automatické odpúšťanie zhromáždeného kondenzátu.
 
 • Vyššia energetická efektívnosť vďaka redukovanému tlaku z napájacej siete a cielenému decentrálnemu zvýšeniu tlaku.
 • Prvky pre zvýšenie tlaku v časti zariadenia.
 
 • Ukazovateľ tlaku pre úpravy stlačeného vzduchu.
 
 • Typy produktov ku ktorým sú k dispozícii nové alternatívy
 
Základný program
 • Montážne prvky
 • Pripojovacie dosky
 • Poisťovacie prvky
 • Ukazovatele tlaku
 • Príslušenstvo.