produkty
Snímače
Snímače koncových polôh
Indukčné snímače
Snímače polohy
Tlakové a vákuové snímače
Prietokové snímače
Optické snímače
Prevodníky signálu
Snímače vzduchovej medzery
Sensorboxy
Elektromechanické spínače
Classic
Príslušenstvo
 
 

Snímače

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
 • Snímače koncových polôh od spol. Festo sú optimalizované a sedia priamo na pohony Festo. Snímajú magnetické pole, ktoré je vytvárané permanentným magnetom integrovaným v pieste pohonu a tým nepriamo udávajú aj polohu piestnej tyče.
 • Ponuka obsahuje od voľne konfigurovateľných snímačov cez štandardné až po špeciálne riešenia ako napr. EX-ochrana, kyseliny, jedlo, chladiace kvapaliny, zváracie prostredie, atď.
 
 • Snímače rady SIE... podrobne snímajú všetky kovy. Od zistenia prítomnosťi až po snímanie vzdiaslenosti kovových častí.
 
Základný program
 • Prevodníky polohy snímajú bezdotykovo a kontinuálne polohu piestu v celom meracom rozsahu a predávajú túto informáciu ako štandardný napäťový, alebo prúdový signál. Sú ideálne riešenie pre aplikácie ako kontrola prítomnosti objektu, meranie hrúbky, kontrola dobrých/zlých produktov, atď.
 
Základný program
 • Tlakové snímače a vakuové spínače pre kontrolu všetkých hodnôt tlaku: programovateľné, i ako stavebnica výrobku.
 
 • Monitorovaním prietoku sa dajú ľahšie realizovať procesy kontroly stavu a diagnostika. Indikátorom pre niektoré chyby je zmenená hodnota prietoku. Takto sa dá kontrolovať aj kvalita konečných výrobkov.
 
 • Vďaka optickým funkciám vedia snímače pokryť rôzne úlohy. Od rozpoznania farby cez rozpoznanie maých dielov až po laserové snímanie vzdialenosti. Samozrejme zosúladené s produktami a službami Festo.
 
 • Prevodník signálu SVE4 prevádza výstupný analógový signál zo snímača na digitálne výstupy, ktoré je možné prevodník priamo naučiť. Vhodný všade tam, kde je obmedzená prístupnosť snímačov.
 
 • Pneumatické snímače sú bezotykové generátory signálu. Vhodné sú najmä na snímanie koncových polôh a polôh kde sa vyžaduje vysoká presnosť. Ich malé rozmery im umožňujú použitie v ťažko dostupných miestach, v širokom rozsahu teploty a na miestach s veľkým znečistením.
 
Základný program
 • Koncové polohy kyvných pohonov sa snímajú pneumaticky, elektricky, alebo induktívne, podľa toho ktorý typ použijeme. Tieto snímače sa priamo montujú na pohony v tzv. Senzorbox-och.
 • Senzorbox-y sa vyznačujú robustnou konštrukciou, ktorá odoláva drsnému, korozívnemu a prašnému prostrediu. Ideálny produkt pre celé spektrum procesnej techniky.
 
 • Elektrické snímače koncových polôh sa používajú na signalizáciu v koncových polohách, alebo v medzipolohách. V závislosti na ich pripojení sa dajú použiť ako spínače, rozpínače, alebo prepínače.
 
 • Typy produktov ku ktorým sú k dispozícii nové alternatívy
 
Základný program
 • Široké príslušenstvo pre každú úlohu
  • upevňovacie sady
  • držiaky snímačov
  • spony
  • polohovacie prvky