produkty
Riešenia pripravené k montáži
Rozvádzacie skrine
Montážne dosky
Moduly
Pneumatické pohony s príslušenstvom
Integračné riešenia
 
 

Riešenia pripravené k montáži

 
tlačiť  
 • Individuálne na mieru aplikáciám
 • Pneumatické, elektrické alebo kombinované - pre:
  • Priemyselnú automatizáciu
  • Automatizáciu procesnej techniky
  • Riadenie manipulačných systémov
 
 • Montážne dosky s inštalovanými pneumatickými a elektrickými prvkami so špecifickou funkciou. Pripravené na použitie vrátane prepojení hadicami a káblami
 
 • Predmontované funkčné jednotky z pneumatických a elektrických komponentov
 
 • Samostatné vytváranie pneumatických zostáv s Festo Design Tool 3D.
 • Voľte si príslušenstvo priamo na CAD modeloch a definujte si vlastnú predmontovanú zostavu.
 •  
 • Dostupné pre nasledujúce typy:
  • Valce s piestnou tyčou: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
  • Kyvné pohony: DRRD, DRVS
  • Pohony s vedeniami: DFM, DGSL
  • Lineárne pohony so systémom odmeriavania: DFPI
 
 • Priestorovo úsporné riešenia do stiesneného priestoru vďaka absencii hadíc
  • Dosky s kanálmi
  • Riešenia vo forme kartuše
  • Plechové konštrukcie a zvláštne telesá
  • Funkčné bloky
  • Riešenia s profilmi