produkty
Procesná automatizácia
Procesné ventily
Jednotky s procesnými ventilmi
Klapky
Ručne ovládané klapky KVZA
Automatizované jednotky uzatváracích klapiek KVZA
Regulované jednotky uzatváracích klapiek KVZA
 

Klapky

 
tlačiť  
 • Klapka s ručnou pákou
 • Typ klapky: medziprírubová, alebo koncová
 • Menovitá svetlosť DN25 ... DN200
 • Pripojenie podľa normy DIN EN 1092-1 alebo ANSI CLASS 150
 
 • Klapka s kyvným pohonom
 • Voliteľné snímanie koncových polôh
 • Voliteľný riadiaci ventil
 • Typ klapky: medziprírubová, alebo koncová
 • Menovitá svetlosť DN25 ... DN300
 • Pripojenie podľa normy DIN EN 1092-1 alebo ANSI CLASS 150
 
 • Klapka s kyvným pohonom a regulátorom polohy
 • Typ klapky: medziprírubová, alebo koncová
 • Menovitá svetlosť DN25 ... DN300
 • Pripojenie podľa normy DIN EN 1092-1 alebo ANSI CLASS 150