produkty
Manipulačné systémy
Karteziánsky systém
Jedno-osé systémy
2D Lineárne portály
2D Ploché portály
3D Priestorové portály
 

Karteziánsky systém

  tlačiť  
  • Hotové riešenia jednotlivých pohonov pripravených k montáži, vrátane nosičov energií pre prívod káblov, alebo hadíc a vhodných sád motorov a ich ovládačov.
 
  • Pohyby vo zvislej rovine: priamočiary portál je zostavený z vodorovného portálového pohonu a ľubovoľného zvislého pohonu do kompletného systému pripraveného k inštalácii, vrátane vhodných sád motorov a ich ovládačov. Sú možné kombinácie pneumatických a elektrických pohonov.
 
  • Pohyby vo vodorovnej rovine: plochý portál je zostavený z 3 portálových pohonov do kompletného systému pripraveného k inštalácii, vrátane vhodných sád motorov a ich ovládačov.
 
  • Pohyby v trojrozmernom priestore: priestorový portál je zostavený z 3 vodorovných portálových pohonov a jedného zvislého pohonu do kompletného systému pripraveného k inštalácii, vrátane vhodných sád motorov a ich ovládačov. Sú možné kombinácie pneumatických a elektrických pohonov.