produkty
Ventilové terminály
Príslušenstvo pre ventilové terminály
Ventily
Napájacie dosky/ Pripojovacie lišty
Funkčné časti
Upevňovacie prvky a popisovacie štítky
Komponenty pre elektrické moduly
Tesniace a oddeľovacie prvky
Manometer
Ovládacie príslušenstvo
Kontakty relé
Montážne náradie
 

Príslušenstvo pre ventilové terminály

= Základný program
  tlačiť  
Základný program
 • Ventily pre:
  • Normalizované skupiny ventilov
  • Univerzálne skupiny ventilov
  • Skupiny ventilov určených pre špecifické aplikácie
 
 • Moduly pre vertikálnu výstavbu - funkcia napájania, škrtenia, redukcie tlaku
 
 • Vyššia energetická efektívnosť použitím redukovaného tlaku pri spätnom pohybe bez záťaže.
 • Moduly pre vertikálnu výstavbu - funkcia napájania, škrtenia, redukcie tlaku
 
 • Káble, zásuvky, upevňovacie prvky, označovacie štítky, …
 
 • Elektrické mostíky a dosky s kontaktmi pre elektrické prepojenie vovnútri skupín ventilov a multipólových uzlov
 
Základný program

 

 
 • Zobrazenie tlaku pre skupiny ventilov
 
 • Prvky pre upevnenie ventilov.
 
 • Reléové dosky s dvoma bezpotenciálovými
 • kontaktmi pre skupiny ventilov
 
 • Montážne náradie pre skupiny ventilov