produkty
Servopneumatické polohovacie systémy
Osový kontrolér
Osový kontrolér CPX-CMAX
Regulátor koncových polôh CPX-CMPX
Koncové polohy - Regulátor SPC11
 

Osový kontrolér

  tlačiť  
 • Pneumatické polohovanie a riadenie sily
 • Jediný technologický modul v terminále CPX
 • Použitie so všetkými možnosťami komunikácie po priemyselných sieťach v rámci CPX - tiež pre Ethernet
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou softvéru Festo Configurations Tool -FCT
 • Automaticky rozozná pripojené komponenty: ventil VPWP, rozhranie pre odmeriavanie CASM alebo valce
 • Pohybujúca sa hmotnosť od 2 do 450 kg
 • Riadenie sily od 30 do 4712 N
 
 • Koncové polohy s 2 dodatočnými voliteľnými medzipolohami.
 • Elektronické tlmenie v koncových polohách pre pneumatické pohony
 • Soft Stop pre jemné dobrzdenie a veľké zrýchlenia
 • Použiteľné so všetkými Fieldbus-mi/Ethernet-mi dostupnými na CPX
 • a riadeniami FEC
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky, Festo plug and work®
 • Cca. 30% kratšie časy pohybu a 30% menšia spotreba vzduchu
 • ako pri porovnateľnej štandardnej pneumatike.
 
 • Rýchlo a jemne do koncových polôh s 2 dodatočnými medzipolohami
 • Elektronické tlmenie v koncových polohách
 • Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky: nakonfigurovať, naučiť, hotovo
 • Podporuje pohony s piestnou tyčou, bezpiestnicové a kyvné pohony.