produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: FEC

výsledky: 6
tlačiť
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia pre riadenia
 • Spojenie medzi riadením FEC Compact a zobrazovacím a obslužným zariadením FED
 • Spojenie terminálu CPX so zobrazovacím a obslužným zariadením FED
 • Dĺžka kábla 1,2 m, 1,8 m.
 
Riadiaca technika > Elektronické riadenia
 • Pripojenie zbernice
 • Sada uzemnenia
 • Sieťový prvok
 • Menič
 • Zástrčka, kábel.
 
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia pre riadenia
 • Programovacie káble pre FEC.
 
Elektrické konektory > Konektory
Základný program
 • Konektor pre
  • motorkontrolér a viacosé riadenia
  • Frontend kontrolér FEC
  • zbernicové prípoje CAN-Bus a PROFIBUS
  • motorkontrolér CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Servopneumatické polohovacie systémy > Osový kontrolér
 • Koncové polohy s 2 dodatočnými voliteľnými medzipolohami.
 • Elektronické tlmenie v koncových polohách pre pneumatické pohony
 • Soft Stop pre jemné dobrzdenie a veľké zrýchlenia
 • Použiteľné so všetkými Fieldbus-mi/Ethernet-mi dostupnými na CPX
 • a riadeniami FEC
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky, Festo plug and work®
 • Cca. 30% kratšie časy pohybu a 30% menšia spotreba vzduchu
 • ako pri porovnateľnej štandardnej pneumatike.
 
Elektrické konektory > Konektory > Konektor pre riadiace systémy
 • Konektor pre FEC
 • Prierez vodičov: 0,08 … 0,75 mm².