produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika a softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: FEC

výsledky: 6
tlačiť
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia pre riadenia
 • Spojenie medzi riadením FEC Compact a zobrazovacím a obslužným zariadením FED
 • Spojenie terminálu CPX so zobrazovacím a obslužným zariadením FED
 • Dĺžka kábla 1,2 m, 1,8 m.
 
Riadiaca technika a softvér > Elektronické riadenia
 • Pripojenie zbernice
 • Sada uzemnenia
 • Sieťový prvok
 • Menič
 • Zástrčka, kábel.
 
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia pre riadenia
 • Programovacie káble pre FEC.
 
Elektrické konektory > Konektory
Základný program
 • Konektor pre
  • motorkontrolér a viacosé riadenia
  • Frontend kontrolér FEC
  • zbernicové prípoje CAN-Bus a PROFIBUS
  • motorkontrolér CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Servopneumatické polohovacie systémy > Osový kontrolér
 • Koncové polohy s 2 dodatočnými voliteľnými medzipolohami.
 • Elektronické tlmenie v koncových polohách pre pneumatické pohony
 • Soft Stop pre jemné dobrzdenie a veľké zrýchlenia
 • Použiteľné so všetkými Fieldbus-mi/Ethernet-mi dostupnými na CPX
 • a riadeniami FEC
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky, Festo plug and work®
 • Cca. 30% kratšie časy pohybu a 30% menšia spotreba vzduchu
 • ako pri porovnateľnej štandardnej pneumatike.
 
Elektrické konektory > Konektory > Konektor pre riadiace systémy
 • Konektor pre FEC
 • Prierez vodičov: 0,08 … 0,75 mm².