produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: cmms-st

výsledky: 5
tlačiť
Motory a kontroléry > Kontrolér > Kontrolér pre krokové motory
 • Napätie 24, 48 V DC
 • Menovitý prúd 8 A
 • Max. spínacia frekvencia 4 kHz.
 
Elektrické konektory > Konektory
Základný program
 • Konektor pre
  • motorkontrolér a viacosé riadenia
  • Frontend kontrolér FEC
  • zbernicové prípoje CAN-Bus a PROFIBUS
  • motorkontrolér CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Elektrické konektory > Vedenia > Spojovacie vedenia pre riadenia
Základný program
Novinka 7/2019: Nová varianta
 • Spojenie medzi rozhraním snímania CASM a sytémom merania dráhy
 • Ovládacie vedenie vhodné pre motorkontrolér CMMS-ST a CMMP-AS
 • Dĺžka kábla 0,3 ... 10 m.
 
Riadiaca technika > Obslužné jednotky
 • Simulácia vstupných/výstupných signálov počas uvádzania do prevádzky
 • Dostupná je plná funkcionalita vst./výst. - rozhrania motorkontroléra
 • Vhodné pre uvedenie do prevádzky motorkontroléra
  • CMMO-ST-C5
  • CMMP-AS
  • CMMS-AS
  • CMMD-AS
  • CMMS-ST
 
Elektrické konektory > Konektory > Konektor pre riadiace systémy
Základný program
 • Sada konektorov pre ovládače motorov CMMP-AS,CMMS-ST
 • Skladá sa z:
  • konektorov pre napájanie
  • konektorov pre pripojenie motorov.