produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Výsledok hľadania pre: dsm

výsledky: 7
tlačiť
Pneumatické pohony > Kyvné moduly > Kyvný pohon s kyvnou lopatkou
 • Veľkosť 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
 • Krútiaci moment 0,15 ... 80 Nm
 • Uhol kyvu 0 ... 270°
 • Snímanie polohy
 • Nastaviteľné tlmenie.
 
Pneumatické pohony > Príslušenstvo pre valce
 • Upevnenie tlmičov nárazov, tlmič, maznica na olej.
 
Servopneumatické polohovacie systémy > Pohony so systémom odmeriavania > Kyvné pohony so systémom odmeriavania
 • Veľkosť 25, 40, 63 mm
 • Uhol kyvu 0 ... 272 °
 • Hmotnostný moment zotrvačnosti 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm²
 • Snímanie koncových polôh
  • Integrovaný potenciometer
  • Snímače koncových polôh.
 
Riadiaca technika > Obslužné jednotky
 • Simulácia vstupných/výstupných signálov počas uvádzania do prevádzky
 • Dostupná je plná funkcionalita vst./výst. - rozhrania motorkontroléra
 • Vhodné pre uvedenie do prevádzky motorkontroléra
  • CMMO-ST-C5
  • CMMP-AS
  • CMMS-AS
  • CMMD-AS
  • CMMS-ST
 
Snímače > Snímače polohy
Základný program
 • Pre kyvné pohony DRVS 6 ... 40 a DSM 8, 10, 12
 • Spínacie výstupy PNP, NPN a NO, NC voľne programovateľné
 • Elektrický prípoj M8
 • Rozsah snímania 0 ... 270°
 
Elektrické konektory > Konektory
 • Uhlová zásuvka pre
  • Tlakový spínač PEV
  • Kyvný pohon DSMI.
 
Elektrické konektory > Konektory > Konektory pre snímače
 • Uhlová zásuvka pre kyvný pohon DSMI.