produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektrické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

EXCM

výsledky: 1
tlačiť
Manipulačné systémy > Karteziánsky systém > 2D Ploché portály
  • Portál s malými rozmermi
  • Elektrické riadenie
  • X-zdvih: max. 2000 mm
  • Y-zdvih: max. 1000 mm
  • Vhodne kombinované balíčky pohonov a kontrolérov
  • Menovitá záťaž 0 až max. 4 kg.