produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

výsledky: 7
tlačiť
Pneumatická spojovacia technika > Hadice > Hadice kalibrované na vonkajší priemer
 • Vysoká odolnosť proti chemikáliám a hydrolýze
 • Vysoká odolnosť proti teplote
 • Zhoda s FDA
 • Vonkajší priemer 4 ... 12 mm
 • Vnútorný priemer 2,9 ... 8,4 mm
 • Pracovný tlak závislý od teploty -0,95 ... 16 bar
 • Teplota okolia -20 ... 150 °C
 • Pracovné médium
  • Stlačný vzduch
  • Vákuum
 
Úpravy tlakového vzduchu
Základný program
 • Jednotky pre úpravu stlačeného vzduchu, tvorené rôznymi kombináciami zariadení vo dvoch radách.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály > Ventilové terminály MPA-S
Základný program
 • Proporcionálna technika
 • Integrovaná komfortná diagnostika vďaka sériovému zreťazeniu
 • až 8 zón napätia
 • Riadenie cez Fieldbus, alebo riadiaci blok
 • max. 64 ventilových pozícií/max. 128 elektromagnetických cievok
  • Digitálne Vst./Výst.
  • Analógové Vst./Výst.
  • Parametrizácia vstupov a výstupov
  • Integrovaná komfortná diagnostika
  • Preventívne koncepty údržby.
 
Ventilové terminály > Univerzálne ventilové terminály
 • Šírka 10, 14, 18 mm
 • Prietok 400, 800 und 1.600 l/min
 • Veľa funkcií ventilov a prídavných funkcií
 • Pripojenie k elektrickému terminálu CPX prostredníctvom CP-Interface
 
Pneumatické pohony > Polohovacie pohony pre procesnú automatizáciu
Základný program
 • Kyvné pohony.
 
Snímače
Základný program
 • Koncové polohy kyvných pohonov sa snímajú pneumaticky, elektricky, alebo induktívne, podľa toho ktorý typ použijeme. Tieto snímače sa priamo montujú na pohony v tzv. Senzorbox-och.
 • Senzorbox-y sa vyznačujú robustnou konštrukciou, ktorá odoláva drsnému, korozívnemu a prašnému prostrediu. Ideálny produkt pre celé spektrum procesnej techniky.
 
Ventily
Základný program
 • Ventily pre proces a médiá
 • Diskové ventily
 • Ventily so šikmým sedlom
 • Guľové ventily
 • Proporcionálny ventil pre médiá