produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

Pneumatik-Komponenten für Hochdruck-Anwendungen

výsledky: 5
tlačiť
Úpravy tlakového vzduchu > Regulátor > Samostatné zariadenia
 • Vstupný tlak 0 ... 50 bar
 • Rozsah regulácie tlaku 0,4 ... 40 bar
 • Prietok 800 ... 2300 l/min
 • Analógová nominálna hodnota 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Úpravy tlakového vzduchu > Filter > Samostatné zariadenia
 • Jemnosť filtra 0,01 µm
 • Vstupný tlak 0 ... 50bar
 • Prietok oproti atmosfére pri 6 bar 3406 ... 18980 l/min
 
Úpravy tlakového vzduchu > Zapínacie a pomaľonábehové ventily > Samostatné zariadenia
 • Ručne ovládané
 • Pneumaticky ovládané
 • Veľkosť 124
 • Prípoj G2, G2 1/2 (SAE)
 • Tlak 0 ... 50 bar
 
Úpravy tlakového vzduchu > Rozdeľovač stlačeného vzduchu > Samostatné zariadenia
 • Veľkosť 90, 186
 • Tlak 0 ... 50 bar
 • Spôsob upevnenia:
  • Montáž do vedenia
  • Modulová spojka
  • Pripojovacie dosky
 • ľubovoľný smer prietoku
 
Ventily > Proporcionálne ventily
 • Vstupný tlak 0 ... 50 bar
 • Rozsah regulácie tlaku 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
 • Menovitá svetlosť 2,5 mm
 • 3-cestné proporcionálne tlakové regulačné ventily
 • Analógová požadovaná hodnota 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA