produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

SDBT

výsledky: 1
tlačiť
Snímače > Snímače koncových polôh > pre T drážku
  • Elektronický PNP, NPN
  • Elektrický prípoj M12, voľný koniec káblov
  • Odolný zváraciemu poľu 50/60Hz AC, 1000Hz MFDC
  • ATEX 1GD
  • 10 ... 30 V DC
  • Namur výstup