produkty
Pneumatické pohony
Servopneumatické polohovacie systémy
Elektromechanické pohony
Motory a kontroléry
Uchopovače
Manipulačné systémy
Vákuová technika
Ventily
Ventilové terminály
Motion Terminal
Snímače
Systémy na spracovanie obrazu
Úpravy tlakového vzduchu
Pneumatická spojovacia technika
Elektrické konektory
Riadiaca technika
Softvér
Iné pneumatické zariadenia
Procesná automatizácia
Riešenia pripravené k montáži
Systémy so špecifickými funkciami
 
 

SRBS

výsledky: 1
tlačiť
Snímače > Snímače polohy
Základný program
  • Pre kyvné pohony DRVS 6 ... 40 a DSM 8, 10, 12
  • Spínacie výstupy PNP, NPN a NO, NC voľne programovateľné
  • Elektrický prípoj M8
  • Rozsah snímania 0 ... 270°