Izdelki
Ventili
Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili
Mehansko in ročno vklapljani potni ventili
Zapirni ventili
Tlačni ventili
Tokovni ventili
Proporcionalni ventili
Procesni ventili in ventili za medije z električnim vklapljanjem
Pnevmatično in mehansko vklapljani procesni ventili in ventili za medije
Piezo ventili
Pnevmatični krmilniki
Classic
Pribor za ventile
 
 

Ventili

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
 • Standardni potni ventili
 • Univerzalni potni ventili
 • Aplikacijsko specifični potni ventili
 • Električno ali pnevmatično vklapljanje.
 
Osnovni program
 • Potni ventili z mehanskimi elementi za vklapljanje kot so dročnik, kolesce, prekucno kolesce, zasučna ročica, vzmetna palica itn.
 
Osnovni program
 • Zapirni ventili
  • protipovratni ventili
  • kroglične pipe in zapirni ventili
  • hitroodzračitveni ventili
  • logični ventil
 
 • Regulatorji tlaka z navojem za uvitje
  • regulatorji tlaka
  • diferenčni regulatorji tlaka
 
Osnovni program
 • Tokovni ventili
  • časovno zakasnitveni ventili
  • dušilni ventili
  • povratno dušilni ventili
 
 • Proporcionalni ventili
  • proporcionalni regulatorji tlaka
  • proporcionalni potni ventili
 
Osnovni program
 • Ventili za procese in medije
 • Potni ventili z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
 
Osnovni program
 • Ventili za procese in medije
 • Disk ventili
 • Ventil s poševnim sedežem
 • Kroglične pipe
 • Proporcionalni ventil za medije
 
 • Piezoventili dosežejo kot predkrmiljenje:
  • funkcionalnost regulacije tlaka
  • dolgo življenjsko dobo
  • minimalno porabo energije
  • nizko lekažo v funkciji proporcionalnega regulatorja tlaka
 
 • Prištevalni števec
 • Števec s predizbiranjem
 
 • Tipi izdelkov, za katere obstajajo moderne alternative
 
Osnovni program
 • Priključne plošče/priključne letve
 • Magnetne tuljave
 • Pritrdilni elementi
 • Nastavki za vklop
 • Pribor, specifičen za ventil