Izdelki
Električna povezovalna tehnika
Vtični vezniki
Univerzalni vtični priključki
Vtični priključek za krmilnike
Vtični spojniki za ventile
Vtični priključki za ventilske otoke
Vtični priključki za senzorje
 

Vtični vezniki

= Osnovni program
  Tiskaj  
 • Vtični spojnik za
  • napajanje
  • električni vhodi/izhodi
  • AS-Interface.
 
Osnovni program
 • Vtični spojnik za
  • krmilnike motorja in večosne krmilnike
  • Frontend krmilnike FEC
  • Bus spojnik za CAN-Bus in PROFIBUS
  • motorne krmilnike CMMP-AS,CMMS-ST.
 
Osnovni program
  • vtičnice za magnetne tuljave vseh izvedb
  • zakasnitveni vmesni vtič
  • svetleča tesnila in prikazovalni vtič
  • podnožje za lotanje za montažo na tiskano vezje miniaturnih ventilov - kotna vtičnica za proporcionalne regulatorje tlaka.
 
 • Vtični spojnik za
  • Fieldbus priključek
  • napajanje
  • električni vhodi/izhodi
  • električni Multipoli.
 
 • Kotna vtičnica za
  • tlačno stikalo PEN
  • za zasučni pogon DSMI.