Izdelki
Strežni sistemi
Kartezijevi sistemi
2D ploski portali
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

2D ploski portali

  Tiskaj  
 • Gibi: maks. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
 • XZ-moduli: električni
 • Prostorsko optimirani in z visoko dinamiko
 • Koristna obremenitev: v odvisnosti od zahtevane dinamike
 • Na osnovi mehanike EXCM, EXCH
 • Načrtovanje in konfiguriranje s Handling Guide Online
 
 • Gibi: maks. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
 • X-moduli: električni
 • Y-moduli: električni
 • Koristna obremenitev: v odvisnosti od zahtevane dinamike
 • Načrtovanje in konfiguriranje s Handling Guide Online
 
 • kompakten ploskovni portal
 • Električno krmiljenje
 • X-gib: maks. 2000 mm
 • Y-gib: maks. 1000 mm
 • Idealno prilagojeni/usklajeni pogonski in krmilni paketi
 • Koristno breme od 0 do maks. 4 kg
 
 • Visoka dinamika
 • Velik delovni prostor
 • Visokodinamičen ploskovni portal
 • Električno krmiljenje
 • X-gib: maks. 2500 mm
 • Y-gib: maks. 1500 mm
 • Idealno prilagojeni/usklajeni pogonski in krmilni paketi
 • Koristno breme od 0 do maks. 6 kg