Proizvodi
Pneumatski pogoni
Pogoni sa mehom i membranom
Meh
Pneumatski mišić
 

Pogoni sa mehom i membranom

  Odštampati  
 • Veličina 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
 • Dužina hoda 60 … 230 mm
 • Sila 0 … 70000 N
 • meh: Pogonski i opružni elementi za grube, prašnjave okoline ili i za primenu pod vodom
 • Namotani mehovi sa većim područjem hoda u odnosu na ugradbenu visinu.
 
 • Veličina 10, 20, 40 mm
 • Nazivna dužina 40 … 9000 mm
 • Sila dizanja 480 … 6000 N
 • Pripajanje navojno
 • Pripajanje tiskanjem
 • Pneumatski pogon bez klipnjače sa kontrakcionom membranom, dinamičan, jak, bez stick-slipa, jednosmerni vučni.
 • Kao vučni pogon po uzoru na biološke mišiće - sa skoro linearnom ovisnošću sila-hod