Proizvodi
Pneumatski pogoni
Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri
Tandem cilindri i cilindri velike sile
Višepoložajni cilindri
 

Tandem cilindri, cilindri velike sile i višepoložajni cilindri

  Odštampati  
  • Prečnik 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila 542 … 18281 N
  • Više sile nego kod uobičajenih cilindara pomoću povezivanja u nizove od 2, 3 ili 4 cilindra sa jednakim prečnikom klipa kao i jednakim hodom.
 
  • Prečnik 25, 40, 63, 100 mm
  • Dužina hoda 1 … 2000 mm
  • Sila 295 … 4712 N
  • Slaganjem 2 do 5 cilindara sa jednakim prečnikom klipa i različitim dužinama hoda se može zauzimati do 6 pozicija.