Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri za zaustavljanje
Cilindri za zaustavljanje DFSP
Cilindar za zaustavljanje DFST
Cilindar za zaustavljanje STAF
 

Cilindri za zaustavljanje

  Odštampati  
 • Standardni cilindri za zaustavljanje za sve primene
 • Prečnik 16, 20, 32, 40, 50 mm
 • Dužina hoda 5 ... 30 mm
 • Dopuštena sila udarca na produženoj klipnjači 880 … 6280 N
 • Detekcija pozicije
 • Fiksno prigušenje
 • Varijante:sa rukavcem,valjkasta, ne-rotirajuća
 
 • Prečnik: 50, 63, 80 mm
 • Dužina hoda 30 ... 40 mm
 • Dopuštena sila na klipnjači:3000 ... 6000 N
 • Prepoznavanje pozicije
 • Fiksno prigušenje
 • Pokretna poluga
 
 • Prečnik: 32 i 80 mm
 • dužina hoda 20 ... 40 mm
 • Dopuštena sila na klipnjači: 480 ... 14600 N
 • Prepoznavanje pozicije
 • Fiksno prigušenje