Proizvodi
Hvataljke
Razdvajači dodavanja
Odvajači HPVS
Odvajači HPV
 
Hvataljke >   

Razdvajači dodavanja

  Odštampati  
  • Prečnik 10, 14, 22 mm
  • Dužina hoda 10 ... 60 mm
  • Sila 45 ... 225 N
  • Izvedba sa jednom drškom
  • Prepoznavanje pozicije .
 
  • Prečnik 10, 14, 22 mm
  • Dužina hoda 10 ... 60 mm
  • Sila 45 ... 225 N
  • Izvedba sa 2 drška
  • Prepoznavanje pozicije.