Proizvodi
Elektromehanički pogoni
Linearni pogoni i klizači
Zakretni pogoni
Cilindri za zaustavljanje
Električni moduli za manipulisanje
Pribor za električne pogone
 
 

Elektromehanički pogoni

  Odštampati  
Core product range
 • Size: 8 ... 220
 • Stroke length 1 ... 8500 mm
 • Force 15 ... 17000 N.
 
Core product range
 • Size 12, 16, 20, 25, 32
 • Max. driving torque 0.7 ... 8.5 Nm
 • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
 • Infinite rotation angle.
 
 • Cilindri sa klipnjačom sa pojačanom klipnjačom i ležajem za podnošenje velikih poprečnih sila
 • Za zaustavljanje ili razdvajanja kod transporta nosača predmeta rada ili paleta - lagano, tiho i sigurno zaustavljanje.
 
 • Okretno-podizni moduli.
 
Core product range
 • Spojke, spojna vratila, kućište spojke, motorska prirubnica.