Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Kombinacije pripremne grupe
Serija MS
Serija D, polimer
 

Kombinacije pripremne grupe

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • Veličina 4, 6, 9
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, takođe se isporučuje sa NPT-navojem
 • Pritisak 0,3 … 12 bara
 • Protok 550 … 5100 l/min
 • Manometar bara, psi, MPa
 • Finoća filtera 0,01… 40 µm
 • Ispust kondenzata
  • Ručno
  • Poluautomatski
  • Automatski
 • Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom
 • Metalna šolja
 • Smer protoka
  • sa leva na desno
  • Sa desna na levo
 • Proporcionalni zauljivač.
 
 • Veličina MINI
 • Priključak G1/8, G1/4
 • Pritisak 0,5 ... 7 bara
 • Protok 400 ... 1200 l/min
 • Ispust kondenzata
  • ručno
  • poluautomatski
 • Plastična čaša bez zaštitne korpe
 • Proporcionalni zauljivač