Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Filter-regulator
Serija MS
Serija D, polimer
Pojedinačni uređaji
 

Filter-regulator

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Za standardne primene i specifična namenska rešenja
  • Maksimalna širina programa sa najmodernijom funkcionalnošću
  • Modularni sistem spajanja za brzu montažu i demontažu
  • 4 veličine sa najvećim protokom kod malih dimenzija.
 
  • Pouzdana priprema kompresovanog vazduha za primene u nekritičnim okolinama
  • Slobodno kombinovanje unutar Festove serije D
  • Jedna veličina sa priključkom G1/8 ili G1/4.
 
  • Filter regulatorsFilter regulators