Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Pojačavači pritiska
Busteri pritiska DPA
 

Pojačavači pritiska

  Odštampati  
  • Pojačavač pritiska sa dvostrukim klipom
  • Odnos pritiska 1:2
  • Pneumatski priključak G1/4, G3/8, G1/2
  • Ulazni pritisak 2 … 10 bara
  • Izlazni pritisak 4 … 16 bara
  • Protok 300 … 3000 Nl/min
  • Temperatura okoline +5 … +60°C.