Proizvodi
Senzori
Elektromehanički prekidači
Mikroprekidači S, SR
 
Senzori >   

Elektromehanički prekidači

  Odštampati  
  • Električno granično tipkalo
  • Napon 0 … 250 V AC/DC
  • Mirni kontakt, radni kontakt, naizmenični kontakt
  • IP00, IP65
  • Ventil sa točkićem, prekretni polužni ventil sa jednosmernim delovanjem, antena.