Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Filter regulator / zauljivač
Serija MS
Serija D, polimer
 

Filter regulator / zauljivač

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • Veličina 4, 6
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, isporučuje se i sa NPT-navojem
 • Pritisak 0,3 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
 • Protok 800 ... 4800 l/min
 • Manometar u barima, psi, Mpa
 • Finoća filtera 40µm, 5µm
 • Ispust kondenzata
  • ručno
  • automatski
 • Plastična šalica sa plastičnom zaštitnom šoljom
 • Metalna šalica
 • Smer protoka
  • sa leva na desno
  • sa desna na levo
 • Proporcionalni zauljivač
 
 • Pouzdana priprema kompresovanog vazduha za primene u nekritičnim okolinama
 • Slobodno kombinovanje unutar Festove serije D
 • Jedna veličina sa priključkom G1/8 ili G1/4.