Proizvodi
Električna tehnika spajanja
Vodovi
Spojni vodovi, univerzalni
Connecting cables for power applications
Spojni vodovi za kontrolu
Spojni vodovi za motore
Spojni vodovi za ventile
Spojni vodovi za ventilske blokove
Spojni vodovi za senzore
 

Vodovi

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • neograničene mogućnosti kombinovanja utičnica, dužina i kvaliteta kabla kao i utikača,
 • usklađeno sa svim aparatima sa utikačem M8 i M12 kao što su npr.
  • beskontaktni prekidači
  • prenosnici pozicije
  • prekidači pritiska, senzori pritiska, prenosnici pritiska,
  • senzori protoka
  • optički i induktivni senzori
  • ventili sa centralnim priključkom kao CPE, MPA ili VSVA.
 • Dužina kabla 0,1 ... 30 m.
 
 • _
 
Core product range
 • Spojni vodovi za
  • kontrolere
  • sisteme kamera
  • Ul/Izl interface
 • i njihovu električnu periferiju.
 
Core product range
 • Spojni vodovi za upravljačke jedinice za motor i motore.
 
Core product range
 • Priključni vodovi za elektromagnetne kalemove svih oblika.
 
 • Spojni vodovi za
  • ulazne i izlazne module
  • CP-elektriku
 • Priključni vodovi za
  • Električne Multipole
  • Relejne ploče
  • Analogne aparate i proporcionalne ventile
  • Fieldbus adaptere
 
Core product range
 • Spojni vodovi za senzore.