Proizvodi
Električna tehnika spajanja
Vodovi
Spojni vodovi, univerzalni
Spojni vodovi za kontrolu
Spojni vodovi za motore
Spojni vodovi za ventile
Spojni vodovi za ventilske blokove
Spojni vodovi za senzore
 

Vodovi

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • neograničene mogućnosti kombinovanja utičnica, dužina i kvaliteta kabla kao i utikača,
 • usklađeno sa svim aparatima sa utikačem M8 i M12 kao što su npr.
  • beskontaktni prekidači
  • prenosnici pozicije
  • prekidači pritiska, senzori pritiska, prenosnici pritiska,
  • senzori protoka
  • optički i induktivni senzori
  • ventili sa centralnim priključkom kao CPE, MPA ili VSVA.
 • Dužina kabla 0,1 ... 30 m.
 
Core product range
 • Spojni vodovi za
  • kontrolere
  • sisteme kamera
  • Ul/Izl interface
 • i njihovu električnu periferiju.
 
Core product range
 • Spojni vodovi za upravljačke jedinice za motor i motore.
 
Core product range
 • Priključni vodovi za elektromagnetne kalemove svih oblika.
 
 • Spojni vodovi za
  • ulazne i izlazne module
  • CP-elektriku
 • Priključni vodovi za
  • Električne Multipole
  • Relejne ploče
  • Analogne aparate i proporcionalne ventile
  • Fieldbus adaptere
 
Core product range
 • Spojni vodovi za senzore.