Proizvodi
Senzori
Senzori pozicije
za okrugli žljeb
SME-10M
SMT-10M
SME-10
SMT-10
 
Senzori >  Senzori pozicije >   

za okrugli žljeb

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
 • Napon 24 V DC
 • Priključak utikač M8, M12
 • Električni
 • sa Reed kontaktom.
 
Core product range
 • Napon 24 V DC
 • Priključak utikač M8, M12
 • Električni
  • Beskontaktni PNP, NPN.
 
 • Napon 0 … 250 V DC, 230 V AC
 • Priključak utikač M8, M12
 • Električni
  • sa Reed kontaktom.
 
 • Napon 5 … 30 V DC, 230 V AC
 • Priključak utikač M8, M12
 • Električno
  • Beskontaktno PNP, NPN.