Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

CHB-C-N

Rezultati: 1
Odštampati
Sistemi za obradu slike
  • Sistemi za optičku identifikaciju tipa, ispitivanje položaja i kvalitete sitnih delova kod dovođenja na moderne automate za montažu, odnosno izradu.
  • Min. Dužina delova 3 mm
  • Min. Prečnik delova 0,5 mm.