Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

DFSP

Rezultati: 1
Odštampati
Pneumatski pogoni > Cilindri za zaustavljanje
  • Standardni cilindri za zaustavljanje za sve primene
  • Prečnik 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Dužina hoda 5 ... 30 mm
  • Dopuštena sila udarca na produženoj klipnjači 880 … 6280 N
  • Detekcija pozicije
  • Fiksno prigušenje
  • Varijante:sa rukavcem,valjkasta, ne-rotirajuća