Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

MS series service unit from the core range

Rezultati: 16
Odštampati
Priprema vazduha pod pritiskom > Filter-regulator > Serija MS > MS-LFR
Core product range
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 850 … 1900 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Regulatori > Serija MS > Regulatori pritiska MS-LR
Core product range
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1000 … 2100 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > On-off, električno aktivirani MS-EE
Core product range
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > On-off, ručno aktivirani MS-EM
Core product range
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1200 … 2200 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL
Core product range
 • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
 • Protok 1000 … 2000 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Filter-regulator > Serija MS > MS-LFR
Core product range
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2200 … 7200 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Regulatori > Serija MS > Regulatori pritiska MS-LR
Core product range
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2200 … 7500 l/min
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > On-off, električno aktivirani MS-EE
Core product range
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2600 … 7000 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > On-off, ručno aktivirani MS-EM
Core product range
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 3000 … 8700 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > Soft-start i odzračni ventili MS-SV
Core product range
 • Do nivoa performansi e
 • Veličina 6
 • Priključak G1/2 isporučuje se takođe sa NPT navojem
 • Pritisak 3,5 ... 10 bara
 • Protok 4300 l/min
 • Napon 24 V DC
 • Aktiviranje
 • Električno aktivirano
 • Manometar bari, psi, Mpa
 • 3/2 razvodnik, normalno zatvoren
 • Prigušivač zvuka
 • Smer protoka
  • Sa leva na desno
  • Sa desna na levo
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > Soft-start pneumatski aktivirani ventili MS-DL
Core product range
 • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
 • Protok 2800 … 6450 l/min.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Filter-regulator > Serija MS > MS-LFR
 • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
 • Flow rate: 3600 ... 21500 l/min
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Regulatori > Serija MS > Regulatori pritiska MS-LR
 • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
 • Flow rate: 5000 ... 26500 l/min
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > On-off, ručno aktivirani MS-EM
 • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
 • Flow rate: 8000 ... 18000 l/min
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > On-off, električno aktivirani MS-EE
 • Connection: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
 • Flow rate: 8000 ... 18000 l/min
 
Priprema vazduha pod pritiskom > On-off i soft-start ventili > Serija MS > Soft-start i odzračni ventili MS-SV
 • Veličina 9
 • Priključak G3/4, G1 isporučuje se takođe sa NPT navojem
 • Pritisak 3,5 ... 16 bara
 • Protok 16000 l/min
 • Napon 24 V DC,110 V AC,230 V AC
 • Aktiviranje
 • Električno aktivirano
 • Manometar bari, psi, MPa
 • 3/2 razvodnik, normalno zatvoren
 • Prigušivač zvuka