Ürünler
Valfler
Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri
Mekanik ve manüel uyarılı yön kontrol valfleri
Kapama valfleri
Basınç valfleri
Akış denetim valfleri
Oransal valfler
Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri
Pnömatik ve mekanik kontrollü proses ve medya valfleri
Piezo valfler
Pnömatik kontrol sistemleri
Classic
Valfler için aksesuarlar
 
 

Valfler

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
 • Standart yön kontrol valfleri
 • Üniversal yön kontrol valfleri
 • Uygulamaya özel yön kontrol valfleri.
 • Elektrik veya pnömatik uyarı.
 
Temel ürün gamı
 • Mekanik tetikleme ekipmanlarına sahip yön kontrol valfleri (pimli, makaralı, mafsal makaralı, döner kollu, yaylı çubuklu vb.)
 
Temel ürün gamı
 • Kapama valfleri
  • Çek valfler
  • Küresel vana ve kapama valfleri
  • Çabuk egzost valfleri
  • Lojik valfler
 
 • Vidalanabilir dişli basınç ayar valfleri
  • Basınç ayar valfleri
  • Fark basıncı regülatörleri
 
Temel ürün gamı
 • Akış kontrol valfleri
  • Zaman geciktirme valfleri
  • Hız ayar valfleri
  • Çek valfli (tek yönlü) hız ayar valfleri
 
 • Oransal valfler
  • Oransal basınç ayar valfleri
  • Oransal yön kontrol valfleri
 
Temel ürün gamı
 • Proses ve medya valfleri
 • Elektriksel uyarılı yön kontrol valfleri, pilotlu, pnömatik yay dönüşlü
 
Temel ürün gamı
 • Proses ve medya valfleri
 • Disk valfler
 • Açılı valfler
 • Küresel vanalar
 • Oransal medya valfi
 
 • Piezo valflar ön kontrol olarak şunları yerine getirir:
  • Basınç kontrol fonksiyonları
  • Maksimum ürün ömrü
  • Minimum enerji ihtiyacı
  • Oransal basınç valfı fonksiyonunda düşük sızdırma
 
 • Toplama işlemi yapan sayaç
 • Ön seçimli sayaç
 
 • Artık modern alternatifleri bulunan ürün tipleri
 
Temel ürün gamı
 • Bağlantı pleytleri / Bağlantı rayları
 • Selenoid bobinler
 • Montaj elemanları
 • Tetikleme ekipmanları
 • Valflere özgü aksesuar