Ürünler
Basınçlı hava hazırlama
Basınç göstergeleri
Manometreler PAGN
Manometreler MA
FMA manometre
Hassas manometreler FMAP, MAP
Manometre seti DPA
Vakum manometreleri VAM/FVAM
Manometre PAGL
 

Basınç göstergeleri

  Yazdır  
 • QSP-10 bağlantısı
 • Gösterim aralığı 0 … 10 bar, 0 ... 16 bar
 • Gösterge birimi
  • bar
  • psi
 • DIN EN 837-1
 
 • Ayarlanabilir kırmızı-yeşil aralık
 • Bağlantı: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, NPT dişli olarak da mevcuttur
 • Seri montaj
 • gösterim aralığı 0 ... 25 bar
 • Gösterge birimleri:
  • bar
  • psi
  • MPa
 • DIN EN 837-1
 
 • Ön panele montaj
 • Bağlantı: G1/4
 • Gösterim aralığı: 0 ... 16 bar
 • Gösterge birimleri
  • bar
  • psi
 • DIN EN 837-1
 
 • Ön panele montaj
 • Bağlantı: G1/4
 • Gösterim aralığı: 0 ... 16 bar
 • Gösterge birimleri
  • bar
  • psi
 • DIN EN 837-1
 
 • DPA basınç yükselticileri için manometre seti.
 
 • Ayarlanabilir kırmızı-yeşil aralık
 • Bağlantı: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
 • Öne panel montaj, seri montaj
 • Gösterim aralığı: -1 ... 9 bar
 • Gösterge üniteleri:
  • bar
  • psi
  • inHG
 • DIN EN 837-1
 
 • Bağlantı: G1/4
 • Gösterim aralığı: 0-60 bar
 • Gösterge üniteleri:
  • bar
  • psi
  • MPa
 • DIN EN 837-1