Новини

Технически обучения за индустриални клиенти, образователни системи за автоматизация и мехатроника.

FESTO е както глобална инженерингова и производствена компания, така и образователна организация, разполагаща с опитни инструктори и консултанти.

Това ни дава ясна представа за реалните предизвикателства и възможности, които остават извън полезрението на стандартните доставчиците на обучение.

На базата на опита си натрупан в сферата на индустрията FESTO може да оптимизира и двете части на уравнението за производителност - хората и технологиите.

 

Стандартни обучения

Базови семинари, упражниения и практически задачи с предварително изготвено съдържание, водени от висококвалифицирани лектори, разделени на множество модули с продължителност между 3 и 5 дни. Провеждат се в учебната на база на FESTO в София или на място при клиента.

 

Персонализирани обучения

Специализирани курсове, предназначени да постигнат конкретни резултати, фокусирани върху конкретни клиентски изискванията, по-гъвкави, целящи оптимизиране на време и средства за обучение. Ако не сте сигурни от какви умения се нуждае екипът ви, предлаганият от нас TNA (Training Needs Analysis) ще установи с какви умения разполагат служителите ви и какви са им необходими. 

Техническите обучения на FESTO застъпват темите: пневматика, хидравлика, електротехника, електроника, мерки за безопасност, електрически задвижвания, сензори, задвижващи механизми, PLC, автоматизация на процеси и др.

Предлаганите от нас обучения свързани с организацията и хората застъпват темите: Poka Yoke, Value Stream Analysis and mapping, 5S, управление на проекти, управление на времето и др.

 

Тематично подготвените професионални, технически обучения и прилежащите им модули са подходящи за: монтьори, оператори, техници поддръжка, инженери, проектанти и ръководещият ги мениджърски състав.

За повече информация относно изброените по-горе предмети, детайлни учебни програми учебна зала, стендове, софтуер и документация, времетраене на обучение и други свързани с процеса въпроси изпратете Вашето запитване на: festo_bg@festo.com или позвънете на телефон: 02-96 00 714